Luigi Morgante

27 Set 2017

Giandiego Monteleone

22 Set 2017

Alessandro Scarciglia

22 Set 2017

Verdiana Toma

21 Set 2017

Enzo Caprino

20 Set 2017

Sabrina Lanzillotti

15 Set 2017

Pierantonio Ruggiero

13 Set 2017

Dario Iaia

12 Set 2017

Mario D’Oria

12 Set 2017

Annamaria De Valerio

11 Set 2017

Giovanni Melle

8 Set 2017

Giuseppe Fischetti e Lucia Traetta

5 Set 2017

Gianluigi De Donno

1 Set 2017

Alfredo Longo

31 Ago 2017

Roberto Puglia

30 Ago 2017

Tiziana Destratis

28 Ago 2017

Mimmo Bungaro

28 Ago 2017

Gimmi Vergine

28 Ago 2017